W czym pomagam

Konsultacje – spotkanie na którym wyjaśniam i omawiam problem z jakim przychodzi pacjent,

Diagnozę – w oparciu o odpowiednie kwestionariusze badam poziom rozwoju mowy i poziom komunikacji pacjenta, przeprowadzam wywiad z rodzicem lub opiekunem, dokonuje badania i oceny działania aparatu artykulacyjnego, jakość funkcji prymarnych i określam jakie obszary powinny zostać poddane terapii.

Terapię – po określeniu głównego problemu ustalam plan terapii i wspólnie z rodzicem lub opiekunem pacjenta pracujemy nad osiągnięciem wyznaczonego celu, pracując wspólnie w gabinecie i w domu podczas wykonywania zaleconych zadań.

W obszarze moich zainteresowań terapeutycznych znajdują się:

  • opóźniony rozwój mowy,
  • afazje i niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci,
  • zaburzenia artykulacji i komunikacji o podłożu.