O mnie

Dorota Bielińska

Neurologopeda, terapeuta ręki, w trakcie kursu na terapeutę miofunkcjonalnego.

W logopedii odnalazłam swoją pasję i swoje miejsce. Studia podyplomowe na tym kierunku miały być uzupełnieniem kwalifikacji na moim dotychczasowym miejscu pracy – w szkole podstawowej i gimnazjum. Nie spodziewałam się, że otworzy się przede mną świat nowych możliwości i porwie mnie tak, że po uzyskaniu tytułu logopedy, po ukończeniu wielu szkoleń zdecydowałam się na kolejne studia: Neurologopedię z elementami audiologii i foniatrii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pełni świadomie podjęłam decyzję o zmianie zawodu i całą swoją energię poświęciłam na uzyskanie jak najlepszych kwalifikacji, które przekładają się na poziom terapii jakie prowadzę.

Gabinet Logopedyczny Dialog w Bochni to miejsce gdzie pracuje z pacjentami wykorzystując całą swoją wiedzę i pomysły na terapię podążając za podopiecznymi, wykorzystując ich mocne strony, a każdy ich sukces jest też moim sukcesem.

Dlaczego Dialog?

Dialog to rozmowa.

Słownikowy źródłosłów wskazuje na „Dia logos” jako wymianę zdań, przepływ informacji.

Ważne jest ze w dialogu rozmówcy czują się równi, otwierają się na siebie, słuchają swoich racji ucząc się od siebie wzajemnie. Dzięki temu lepiej się rozumiemy, współpracujemy i razem osiągamy zamierzone cele.